Cập nhật những quy định mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt 2023

Các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ tại thị trường Việt Nam đều phải có nghĩa vụ nộp các loại thuế theo quy định của Nhà nước. Khác với thuế giá trị gia tăng được áp dụng với hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ, thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù, trong đó có ô tô từ 24 chỗ ngồi trở xuống.

Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế gián thu chỉ áp dụng với một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt do Nhà nước quy định.

Thuế này do doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đóng góp. Tuy nhiên thực tế, người tiêu dùng cũng phải chịu ảnh hưởng từ thuế TTĐB do khoản chi phí này được cộng vào giá niêm yết của sản phẩm.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt do Nhà nước quy định (Nguồn: Sưu tầm)
Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt do Nhà nước quy định (Nguồn: Sưu tầm)

Xem thêm : Top +16 Các Phụ Kiện Ô Tô Cần Thiết Để Nâng Tầm Trải Nghiệm

2. Quy định về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 

Thuế tiêu thụ đặc biệt không áp dụng cho tất cả hàng hóa, dịch vụ mà chỉ áp dụng cho một số đối tượng nằm trong danh mục quy định tại Luật số 70/2014/QH13 và Điều 8 Luật số 03/2022/QH15. Những đối tượng và mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cụ thể như sau:

 

STT

Đối tượng chịu thuế

Mức thuế suất (%)
I Hàng hóa 
1 Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá 75
2 Rượu 
 1. Rượu từ 20 độ trở lên 
65
 1. Rượu dưới 20 độ
35
3 Bia 65
4 Xe ô tô dưới 24 chỗ 1 – 60
5 Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 20
6 Tàu bay 30
7 Du thuyền  30
8 Xăng các loại 
 1. Xăng
10
 1. Xăng E5
8
 1. Xăng E10
7
9 Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống 10 
10 Bài lá 40
11 Vàng mã, hàng mã 70
II Dịch vụ
1 Kinh doanh vũ trường 40
2 Kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê 30
3 Kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng 35
4 Kinh doanh đặt cược 30
5 Kinh doanh gôn 20
6 Kinh doanh xổ số 15

3. Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất, thuế TTĐB phải nộp được tính như sau:

Thuế TTĐB phải đóng = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó:

 • Thuế suất thuế TTĐB căn cứ theo quy định tại Luật số 70/2014/QH13 và Điều 8 Luật số 03/2022/QH15. 
 • Giá tính thuế TTĐB là giá bán hoặc giá cung ứng dịch vụ, chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế bảo vệ môi trường. Giá tính thuế TTĐB được quy định cụ thể về công thức tính theo Điều 4 Nghị định 108/2015/NĐ-CP.

4. Cập nhật mức thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô ở Việt Nam 2023

Tại Việt Nam, ô tô là một trong những loại hàng hóa chịu thuế TTĐB theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô được áp dụng theo và Điều 1 Luật số 70/2014/QH13 và Điều 8 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi mới nhất số 03/2022/QH15. Theo đó, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi theo quy định hiện hành tại Việt Nam cụ thể như sau:

STT

Hàng hóa, dịch vụ

Thuế suất (%)

1 Xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trừ loại xe quy định tại Mục 5, 6, 7 trong Bảng biểu thuế này.  
  Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống 45 
  Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 50
  Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 60
2 Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại xe quy định tại Mục 5, 6, 7 trong Bảng biểu thuế này. 30
3 Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại xe quy định tại Mục 5, 6, 7 trong Bảng biểu thuế này. 15
4 Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại xe quy định tại Mục 5, 6, 7 trong Bảng biểu thuế này. 15
5 Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại tại Mục 1, 2, 3, 4 trong Bảng biểu thuế này
6 Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại tại Mục 1, 2, 3, 4 trong Bảng biểu thuế này
7 Xe ô tô chạy điện  
  a) Xe ô tô điện chạy bằng pin  
 
 • Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống
 • Từ ngày 1/3/2022 đến 28/2/2027
3
 • Từ ngày 1/3/2027
11
 
 • Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ
 • Từ ngày 1/3/2022 đến 28/2/2027
2
 • Từ ngày 1/3/2027
7
 
 • Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ
 • Từ ngày 1/3/2022 đến 28/2/2027
1
 • Từ ngày 1/3/2027
4
 
 • Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng
 • Từ ngày 1/3/2022 đến 28/2/2027
2
 • Từ ngày 1/3/2027
7
  b) Xe ô tô chạy điện khác  
  Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống 15
  Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ 10
  Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ 5
  Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng 10

 

Như vậy, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của các dòng ô tô có sự khác nhau do phụ thuộc vào các yếu tố:

 • Số lượng chỗ ngồi.
 • Dung tích xi lanh.
 • Loại nhiên liệu/năng lượng sử dụng.

Đặc biệt, các loại xe sử dụng năng lượng sạch như xe điện, xe chạy bằng năng lượng sinh học hoặc xe ô tô lai điện sẽ có mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn so với xe chạy xăng.

5. Áp dụng chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện 

Ngày 1/3/2022, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi mới nhất số 03/2022/QH15 chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, Điều 8 của Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến mức thuế suất thuế TTĐB mới áp dụng đối với xe ô tô điện.

Cụ thể, từ ngày 1/3/2022, thuế suất thuế TTĐB với ô tô điện chạy pin giảm từ 4 – 12 % so với mức quy định trước đó. Trong 5 năm đầu kể từ khi luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất có hiệu lực (1/3/2022 – 28/2/2027), thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô điện chạy pin áp dụng đối với xe dưới 24 chỗ ngồi chỉ từ 1 – 3 %.

Ngoài ra, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định điều chỉnh lệ phí trước bạ đối với nhiều loại hàng hóa, bao gồm ô tô điện. Theo nghị định này, ô tô điện chạy bằng pin sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% trong 3 năm từ 1/3/2022 – 28/2/2025 và mức thu bằng 50% so với ô tô chạy xăng trong 2 năm tiếp theo (1/3/2025 – 28/2/2027).

Chính sách mới về thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ tạo cơ hội cho người Việt sở hữu ô tô điện với chi phí tiết kiệm hơn
Chính sách mới về thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ tạo cơ hội cho người Việt sở hữu ô tô điện với chi phí tiết kiệm hơn

Chính sách mới về việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và miễn, giảm lệ phí trước bạ đối với xe điện chạy pin trong 5 năm tới đang góp phần thúc đẩy phát triển ngành sản xuất ô tô “xanh”. Thông qua chính sách mới, ô tô điện đang có lợi thế về giá cả so với xe chạy xăng truyền thống. Theo chính sách này, các mẫu ô tô điện của VinFast như VF e34, VF 8 và VF 9 đều thuộc nhóm đối tượng được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và miễn, giảm thuế trước bạ từ ngày 1/3/2022.

Xem thêm : Top 10+ Địa Chỉ Bán Khăn Lau Xe Hơi Uy Tín & Giá Rẻ Nhất

Hãy đặt mua VinFast VF 5 Plus, VF e34 hoặc đặt cọc xe điện VinFast VF 8 và VF 9 để được sở hữu một trong những mẫu xe điện của tương lai với chi phí tiết kiệm nhất.  

Khách hàng cần thêm thông tin về thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô hoặc cần hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website chính thức của VinFast – VinFast Auto hoặc:

 • Tổng đài tư vấn: 1900 23 23 89.
 • Email chăm sóc khách hàng: support.vn@vinfastauto.com

*Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo.

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

 • Bảng Giá Xe Tải Van Cập Nhật Mới Nhất Hiện Nay

  28/06/2023

  Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều dòng xe tải van không chỉ mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong việc chuyên chở hàng hóa mà còn đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Hôm nay admin tổng hợp bảng giá xe tải van trên thị trường được cập

 • xe tải huyndai

  Bảng giá xe tải Huyndai 2024

  21/06/2023

  Thị trường ngành xe tải Hyundai cung cấp một loạt các dòng xe để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn cầu. Các dòng xe tải Hyundai bao gồm xe tải nhẹ, xe tải trung và xe tải nặng, với khối lượng chuyên chở và tính năng khác nhau. Đặc biệt xe, tải Hyundai

 • Top 10+ Shop Giày Đá Bóng Ở TPHCM Uy Tín & Chất Lượng Nhất

  10/04/2023

  Bảo vệ đôi chân là điều rất quan trọng đối với bất kỳ ai chơi môn thể thao bóng đá. Các cầu thủ không được phép đi chân trần mà phải đi những đôi giày chất lượng để góp phần mang lại điều kỳ diệu cho trận đấu. Vậy bạn đã chuẩn bị cho mình

 • Có Nên Mua Ford Ranger Raptor Không? ⚡️ Đánh Giá Chi Tiết A-Z

  01/04/2023

  Mới đây nhất, hãng xe hơi nổi tiếng Ford tiếp tục tung ra mẫu xe bán tải cao cấp nhất của mình mang tên Ford Ranger Raptor, hiện đang “làm mưa làm gió phân khúc xe bán tải và khiến khách hàng vô cùng thích thú”. Với chiếc xe bán tải tốt như vậy thì những

 • Bảo Hiểm Ô Tô Liberty Có Tốt Không? ⚡ Cách Tính Phí Bảo Hiểm Chuẩn

  28/03/2023

  Bạn đang tìm hiểu và muốn tham gia bảo hiểm xe ô tô Liberty nhưng lại băn khoăn không biết bảo hiểm ô tô Liberty có tốt không?. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này trong bài viết dưới đây nhé. Bảo hiểm ô tô Liberty là gì? Bảo hiểm là một trong

 • gia xe may dien VinFast the he moi thumb

  Chi Tiết Bảng Giá Xe Máy Điện VinFast Thế Hệ Mới 2023

  27/03/2023

  Xe máy điện VinFast thế hệ mới sở hữu thiết kế trẻ trung, trang bị nhiều tính năng thông minh, được nhiều khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Đặc biệt, giá xe máy điện VinFast cực kỳ hấp dẫn, tùy từng mẫu xe mà phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính

 • phe lieu thu hoi la gi5

  Phế Liệu Thu Hồi Là Gì? ⚡️ Hạch Toán Phế Liệu Thu Hồi Là Gì?

  09/03/2023

  Các khái niệm như phế liệu thu hồi là gì? Hay phế liệu thu hồi từ sản xuất sẽ được xử lý như thế nào? Hoạch toán như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu xem chi tiết của những vấn để như thế trong bài viết sau nhé. Phế liệu thu hồi là gì? Phế

 • kham pha showroom VinFast dep nhat

  Khám phá top Showroom ô tô sang trọng, đẳng cấp hàng đầu của VinFast 

  02/03/2023

  Sau gần 6 năm phát triển, hệ thống Showroom đại lý VinFast được phủ sóng trên Toàn quốc. Không chỉ nổi bật với thiết kế sang trọng màu xanh dương đặc trưng, chất lượng dịch vụ cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp cũng giúp Showroom VinFast được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Tin mới nhất

Xe và đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *