CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – XeOto24

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu trên website XeOto24.com chủ yếu bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,…. Đây là các thông tin mà XeOto24.com cần khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để XeOto24.com liên hệ hỗ trợ cũng như tư vấn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste XeOto24.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

  • Toàn bộ thông tin được cung cấp từ khách hàng chỉ được sử dụng nội bộ, giữa vn và khách hàng để cung cấp các thông tin dịch vụ và liên hệ với khách hàng trong những trường hợp cần thiết;
  • XeOto24 sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ những trường hợp có yêu cầu của cơ quan tư pháp điều tra về hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hợp tác giữa XeOto24.com và khách hàng. Dữ liệu chỉ được hủy khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao dịch với XeOto24 và có sự yêu cầu hủy lưu trữ thông tin liên hệ từ phía khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Số 62 ngõ 8/11/36 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, làng Phú Đô, Hà Nội, Việt Nam.
  •  Giờ mở cửa: 08h30 – 21h00
  • Tel / zalo: 0333.088.889 – 036.868.18940
  • Email: lienhe@ddi.vn

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thông tin cần chỉnh sửa vào email: XeOto24na@gmail.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng về mặt kỹ thuật để chỉnh sửa thông tin nếu nhận được yêu cầu từ phía người dùng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên XeOto24.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của XeOto24. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, XeOto24.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời, đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho khách hàng.

– Ban quản lý XeOto24.com yêu cầu khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. XeOto24 sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.